ايها الاحرار في العالم

مشاهدات

 


محمود الجاف

السلام عليكم : ايها الاحرار في العالم هل تعلمون ان الشعوب العربية تقتل من قبل امريكا وروسيا والنظام الايراني ؟ وهل تعلمون ان ثرواتهم سرقت وهم يعيشون في فقر مدقع ؟ وان نسائهم واطفالهم يغتصبون كل يوم ؟ اين الحرية وحقوق الانسان التي تتحدثون عنها ؟

..............

Peace be upon you, free people of the world. Do you know that the Arab peoples are being killed by America, Russia and the Iranian regime? Do you know their wealth was stolen while they are living in extreme poverty? Do you know their women and children are raped every day? Where is the freedom and the human rights which you are talking about?

.............................

Beste Mensen Vrede zij met jullie, vrije mannen van de wereld Weet u dat Arabische volkeren worden vermoord door Amerika, Rusland en het Iraanse regime? Weet u dat hun rijkdom werd gestolen terwijl ze in extreme armoede leefden? Weet u dat hun vrouwen en kinderen elke dag worden verkracht? Waar heb je het over vrijheid en mensenrechten?

..............................

Fred være med jer, verdens frie mennesker Ved I, at arabiske folk dræbes af Amerika, Rusland og det iranske regime? Ved du, at deres rigdom bliver stjålet, og nu lever under ekstreme forhold? Ved du, at deres kvinder og børn voldtages hver dag? Hvor er I, fortalerne af frihed og menneskerettigheder?

...............................

Hej Åh fria människor i världen Vet du att arabiska folk dödas av Amerika, Ryssland och den iranska regimen? Vet du att deras rikedom stal medan de levde i extrem fattigdom? Vet du att deras kvinnor och barn våldtas varje dag? Vart är den mänskliga rättigheter och frihet som du pratar ?

...............................

Que le salut soit avec vous Vous les personnes libres dans ce monde est ce que vous savez que les peuples arabes sont éliminés parles États Unis la Russie et le régime iranien ? Est-ce vous savez que leur révolution leur a été volée et vivent dans une misère ignoble Est-ce que vous savez que leurs femmes et leurs enfants sont kidnappés et maltraités tous les jours Où est la liberté et les droits des hommes maltraités dont vous en discutez ?

...............................

Grüß für Freie Menschen auf der Welt wissen Sie, dass die arabischen Völker von Amerika, Russland und dem iranischen Regime getötet werden? Wissen Sie, dass ihr Reichtum gestohlen wurde, während sie in extremer better Armut leben? Wissen Sie, dass ihre Frauen und Kinder jeden Tag vergewaltigt werden? Wo reden Sie über Freiheit und Menschenrechte?

تعليقات

أحدث أقدم